Είναι μια εξειδικευμένη τεχνική κινητοποίησης που πραγματοποιείται με συντονισμένη χρήση παθητικής κινητοποίησης και ενεργητικής κίνησης επιτρέποντας να κινείται η άρθρωση μέσα στα όρια όπου ο ασθενής δεν αναπαράγει πόνο.

Σκοπός του Mulligan είναι μέσω της κινητοποίησης που θα εφαρμοστεί στον ασθενή να μειωθεί ο πόνος της άρθρωσης που πάσχει και να αυξηθεί το εύρος της κίνησης.

a42d660921a4c9c12701e95ee66c969c1c6d1549
Mulligan
8a786f2b4b9b8e0f1f8a2b3a112de938e21cf862
Mulligan
35e25fdb536537ea49e3a1cff067ed037569c9e8
Mulligan

Επικοινωνία

2103413666

Θεσσαλονίκης 248 στον Ταύρο

(έναντι ηλ. Σταθμού Ταύρου).

Επικοινωνήστε μαζί μας