Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση είναι μία εξειδικευμένη τεχνική κινητοποίησης μαλακών μορίων, παρόμοια με την μάλαξη και περιλαμβάνει τη χρήση πίεσης και την διάταση του ιστού.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου συνίσταται:

Τα αποτελέσματα της μεθόδου συνίσταται:

Τα οφέλη του Myofascial Therapy είναι:

59341ab40cdc6aede39beb55cccedce9e073401e
Myofascial Therapy
7c8851e85d357bac5908b2add75ba86f9496be28
Myofascial Therapy

Επικοινωνία

2103413666

Θεσσαλονίκης 248 στον Ταύρο

(έναντι ηλ. Σταθμού Ταύρου).

Επικοινωνήστε μαζί μας