Project Description

Manual Therapy

Πατέρας του Μanual Τherapy στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος πάρα πολλές φορές τόνιζε στις ομιλίες του ότι είναι απαραίτητη η πλήρη γνώση της λειτουργίας της ΣΣ γιατί πολλές διαταραχές ξεκινούν από αυτή.

Ο Γαληνός επίσης ανέφερε ότι τα νεύρα περνούν από την ΣΣ και μπορούν να τραυματιστούν σε αυτή την περιοχή.

Kaltenborg

Η τεχνική του συνίσταται στην εφαρμογή ειδικών χειρισμών που εφαρμόζονται σε αρθρώσεις, μύες και στο νευρικό ιστό, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης. Σκοπός είναι η απελευθέρωση της κίνησης των αρθρώσεων.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασκήσεων για την επανεκπαίδευση του σώματος που αποσκοπεί στη καλή λειτουργία του και στην προστασία του από μελλοντικούς τραυματισμούς.

Mulligan

Είναι μια εξειδικευμένη τεχνική κινητοποίησης που πραγματοποιείται με συντονισμένη χρήση παθητικής κινητοποίησης και ενεργητικής κίνησης επιτρέποντας να κινείται η άρθρωση μέσα στα όρια όπου ο ασθενής δεν αναπαράγει πόνο.

Σκοπός του Mulligan είναι μέσω της κινητοποίησης που θα εφαρμοστεί στον ασθενή να μειωθεί ο πόνος της άρθρωσης που πάσχει και να αυξηθεί το εύρος της κίνησης.

Mc Kenzie

Η μέθοδος McKenzie είναι ένα σύστημα διάγνωσης και αντιμετώπισης του ασθενούς και βασίζεται σε πρωτόκολλα αξιολόγησης και θεραπείας και μπορεί να εφαρμοστεί σε οξείες, υποξείες και χρόνιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων. Η πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζουν μηχανικό σπονδυλικό πόνο ανταποκρίνονται καλά και βιώνουν λιγότερα συμπτώματα.

Biofeedback (Βιοανατροφοδότηση)

Η Βιοανάδραση όπως καλείται στα ελληνικά είναι μια μέθοδος η οποία έχει σαν στόχο να διαχειρίζεται ακούσιες και εκούσιες λειτουργίες μέσα από σήματα (ερεθισμό) που δίνονται μέσω ενός μηχανήματος.

Οι ασθενείς διευκολύνονται στην χαλάρωση ή στην ενίσχυση των μυών και χρησιμοποιείται σε παθήσεις όπως η ημιπληγία, οι παρέσεις των μυών, σε πόνους εξαιτίας του μυϊκού σπασμού κλπ

Tape Λεμφοιδήματος

Το KINESIO TAPE αναπτύχθηκε πρώτη φορά από τον Kenzo Kase. Αρχικά χρησιμοποιούταν μόνο σε αθλητές, όμως αργότερα εφαρμόστηκε σε ασθενείς με λεμφοίδημα.
Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία των οιδημάτων. Είναι ένα επιπρόσθετο θεραπευτικό μέσο, το οποίο συνδυαζόμενο με λεμφική μάλαξη, συμπιεστική περίδεση, κατάλληλες ασκήσεις και σωστές τοποθετήσεις του άκρου, αποτελούν μια ολοκληρωμένη θεραπεία για το λεμφοίδημα.
Είναι μια ταινία με ελαστικότητα της οποίας η τοποθέτηση πραγματοποιείται στο άκρο με το λεμφοίδημα για να τονώσουμε τη ροή της λέμφους.

Τεχνικές Λεμφικής Παροχέτευσης

Η Λεμφική Παροχέτευση μελετήθηκε και εφαρμόστηκε από το Δανό γιατρό Emil Vodder το 1932. Είναι ένα είδος χειρομάλαξης που εφαρμόζεται με πολύ ήπιους και συγκεκριμένους χειρισμούς επάνω στα λεμφαγγεία του σώματος, στη φορά που αυτά παροχετεύουν προς τους αντίστοιχους λεμφαδένες.
Ο σκοπός της λεμφικής παροχέτευσης είναι η ομαλή ροή της λέμφου, με αποτέλεσμα την αποβολή τοξινών και την αύξηση του μεταβολισμού. Η τεχνική αυτή είναι ήπια, δεν πονάει , και αφήνει στον ασθενή μια ευχάριστη αίσθηση. Εφαρμόζεται μετά από χειρουργικές επεμβάσεις όπως μαστεκτομής και υστερεκτομής, στην χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και στα τραύματα ή χειρουργικές επεμβάσεις ορθοπεδικής φύσης.

Myofascial Therapy

Η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση είναι μία εξειδικευμένη τεχνική κινητοποίησης μαλακών μορίων, παρόμοια με την μάλαξη και περιλαμβάνει τη χρήση πίεσης και την διάταση του ιστού. Τα αποτελέσματα της μεθόδου συνίσταται:
• στην αύξηση της κινητικότητας και ολίσθησης της περιτονίας
• στην αύξηση της οξυγόνωσης και αιμάτωσης του ιστού
• στη λύση των συμφύσεων της περιτονίας
• στην απομάκρυνση μεταβολικών παραγώγων
Τα οφέλη του Myofascial Therapy είναι:
• βελτίωση της στάσης του σώματος
• μείωση του χρόνιου πόνου
• βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας
• αποτροπή των τραυματισμών υπέρχρησης
• διατήρηση της βέλτιστης φυσιολογίας του μαλακού ιστού και
• αύξηση του εύρους κίνησης

Dry Needling – Ξηρά Βελόνα

Ο ξηρός βελονισμός είναι μία τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιούνται βελόνες για τη θεραπεία του μυοπεριτονιακού πόνου. Ο μυοπεριτονιακός πόνος ορίζεται ως ένας μυοσκελετικός πόνος που οφείλεται σε ένα ή περισσότερα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης ή αλλιώς trigger points.
Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της τεχνικής αυτής εισάγεται βελόνα μίας χρήσεως, η οποία δεν έχει αυλό και δεν γίνεται έκχυση φαρμακευτικής ουσίας, πάνω σε συγκεκριμένα σημεία του μυός ( trigger points). Με την εισαγωγή της βελόνας ο θεραπευτής προκαλεί επαναλαμβανόμενες παλίνδρομες κινήσεις αυτής, με αποτέλεσμα να προκαλούνται επαναλαμβανόμενες μυϊκές συσπάσεις που οδηγούν στην ανακούφιση της περιοχής.
Η ξηρά βελόνα δεν είναι σαν τον κλασικό βελονισμό παρόλο που χρησιμοποιούνται ίδιες βελόνες. Είναι μια ανώδυνη και πολύ ασφαλής μέθοδος.

Η Μέθοδος Bobath

H μέθοδος BOBATH – N.D.T. αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον ιατρό Karel και την φυσικοθεραπεύτρια Berta Bobath. Οι δυο τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυική δυσλειτουργία καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο.
Ο θεραπευτής N.D.T. αξιολογεί τις αποκλίσεις και την ποιότητα της κινητικής λειτουργικής δραστηριότητας. Εντοπίζει τα προβλήματα της αδρής και της λεπτής κινητικότητας με γνώση την φυσιολογική ανάπτυξη. Προετοιμάζει και ενσωματώνει κινητικά χαρακτηριστικά που λείπουν ή εκφράζονται μη φυσιολογικά. Καταστρώνει και εφαρμόζει, εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και προτείνει ειδικά βοηθήματα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αποκατάστασης.

Η Μέθοδος P.N.F.

Η μέθοδος P.N.F. ξεκίνησε από τον φυσίατρο Dr. Herman Kabat και τη φυσικοθεραπεύτρια Margaret Knot τη δεκαετία 1940-50 στην Αμερική. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ατόμων με πολιομυελίτιδα, ενώ εξελικτικά έγινε ξεκάθαρο, ότι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση είναι αποδοτική σε ένα μεγάλο εύρος παθήσεων.
Η φιλοσοφία της P.N.F. περιλαμβάνει την διαδικασία σχεδιασμού εξελικτικής θεραπείας που προσανατολίζεται στην θετική λειτουργική προσέγγιση, στην ενεργοποίηση των αποθεμάτων, στην εξέταση του ατόμου ως σύνολο και την χρήση του κινητικού ελέγχου. Είναι μία μέθοδος που δεν εφαρμόζεται σε μύες ξεχωριστά αλλά αφορά πρότυπα κινήσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε μια περιοχή του σώματος ή έμμεσα.
Η P.N.F. χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση τόσο των νευρικών παθήσεων όσο και για των μυοσκελετικών κακώσεων.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Μη διστάσετε να μας στείλετε το μύνημα σας, θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.